Industriālo telpu tirgū palielinās jaunu ēku piedāvājums

2014. gada 19. marts

             „Jaunas, iznomāšanai paredzētas ēkas pēdējos gados būvētas maz. Galvenie iemesli ir pārāk zemās nomas maksas, lai attīstīt ēkas būtu rentabli. Jaunas industriālās telpas uzņēmumi būvē lielākoties paši savām vajadzībām, paredzot daļu ēkas iznomāšanai, bet ar mērķi ilgākā laika posmā šīs telpas izmantot pašiem,” uzsver “Kivi Real Estate” komercnodaļas vadītājs Ivars Gorbunovs.

Nomas maksas par jaunbūvētām industriālām telpām šobrīd ir 4,00 – 4,50 EUR/m2, kas savukārt ir par maz, lai attīstītu jaunus projektus. Iegādāties zemi un attīstīt jaunus projektus pie pašreizējām būvniecības izmaksām ir rentabli, ja nomas maksas sasniedz vismaz 5,50 EUR par vienu iznomājamo kvadrātmetru. Jaunus projektus šobrīd lielākoties uzsāk tie attīstītāji, kuriem ir jau pieredze līdzīgu projektu attīstīšanā un iepriekš iegādāti zemes gabali.

Jaunu projektu uzsākšanu kavē arī finansējuma piesaistes iespējas no bankām, kuras lielākoties ir gatavas daļēji finansēt tikai to projektu celtniecību, kuriem jau iepriekš piesaistīti nomnieki un noslēgti nomas priekšlīgumi. Ivars Gorbunovs norāda: „Lai piesaistītu finansējumu no bankām, kā arī samazinātu savus riskus, attīstītāji pieprasa no nomniekiem nelaužamus nomas līgumus, mātes uzņēmuma vai bankas garantiju ilgtermiņa saistību izpildei. Ne visi uzņēmumi spēj šādas garantijas attīstītājiem sniegt, tādēļ attīstītāji nesāk būvniecības darbus pirms vēlamu nomas līgumu noslēgšanas.”

              Mūsdienīgu telpu deficīta dēļ nomnieki arvien biežāk izvēlas speciāli viņiem pielāgotas ēkas. Pieaugot pieprasījumam un nomas maksām, attīstītāji ir būtiski palielinājuši piedāvājumu. Telpas atbilstoši nomnieku plānojumam un vajadzībām pārsvarā tiek sagatavotas 12-18 mēnešu laikā pēc nomas līgumu noslēgšanas. Nomnieki izvēlas to attīstītāju projektus, kuriem ir laba reputācija un iepriekšēja pieredze līdzīgu komercplatību attīstīšanā.

                 Īpaši liels pieprasījums novērojams no ražošanas uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas telpas 1000 - 2000 m2 platībā. Tuvāko divu gadu laikā industriālo telpu tirgu papildinās telpas ar kopējo platību 150 000 m2, no kuriem lielākā daļa atradīsies Rīgā un tiešā Rīgas rajonā (Ķekava, Olaine, Jelgava, Dreiliņi).