Tirgus Pārskati

Šajā sadaļā tiek apkopota aktuālā informācija par tirgus izmaiņām Rīgā un Rīgas rajonā. Grafiski attēloti Zemesgrāmatā reģistrētie pirkuma līgumi un nekustamo īpašumu kvadrātmetra tirgus cenas izmaiņas.

2019. gada 07. May

Lasīt tālāk

Komercplatību Tirgus pārskatā apkopota aktuālā informācija un nozīmīgākās pārmaiņas galvenajos komercplatību segmentos – biroju, tirdzniecības, industriālo telpu nomā, kā arī investīciju darījumos komercplatību tirgū 2017. gadā, pārskatā iekļautas arī prognozes un tendences 2018. gadam.

2018. gada 18. December

Lasīt tālāk

Komercplatību Tirgus pārskatā apkopota aktuālā informācija un nozīmīgākās pārmaiņas galvenajos komercplatību segmentos – biroju, tirdzniecības, industriālo telpu nomā, kā arī investīciju darījumos komercplatību tirgū 2016. gadā, pārskatā iekļautas arī prognozes un tendences 2017. gadam.

Komentāru sadaļa, esam iekļāvuši vairāku, ar nekustamo īpašumu nozari saistītu jomu pārstāvju viedokļus.

2017. gada 09. October

Lasīt tālāk

Komercplatību Tirgus pārskatā apkopota aktuālā informācija un nozīmīgākās pārmaiņas galvenajos komercplatību segmentos – biroju, tirdzniecības, industriālo telpu nomā, kā arī investīciju darījumos komercplatību tirgū 2015. gadā, pārskatā iekļautas arī prognozes un tendences 2016. gadam.

Šī pārskata jaunums ir Komentāru sadaļa, kur esam iekļāvuši vairāku, ar nekustamo īpašumu nozari saistītu jomu pārstāvju viedokļus. Šie speciālisti izteikuši secinājumus no sava darba skatpunkta par norisēm komercplatību tirgū pagājušajā gadā, kā arī prognozes šim gadam.

2016. gada 22. March

Lasīt tālāk

Kivi Real Estate sagatavots materiāls “Komercplatību Tirgus pārskats. 2015. gada rudens, Rīga.” Tajā ir apkopota aktuālā informācija un tendences galvenajos komercplatību segmentos – biroju, tirdzniecības, industriālo telpu nomā, kā arī investīciju darījumos komercplatību tirgū.

Pārskatā aprakstīta nomas maksu dinamika, brīvo telpu īpatsvars, pieprasījuma un piedāvājuma būtiskākie rādītāji un nozīmīgākās šī gada pārmaiņas komerctelpu nomas tirgū Rīgā.

2015. gada 15. September

Lasīt tālāk