Galvenie fakti:

 • Ir noteiktas minimālās prasības attiecībā uz nekustamo īpašumu vērtību - 250 000 EUR
 • Uzturēšanās atļauja attiecas arī uz investoru ģimenes locekļiem;
 • Termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta uz 5 gadiem ar turpmākas pagarināšanas tiesībām;
 • Uzturēšanās atļaujas turētājam ir atļauts jebkuru laika periodu atrasties gan Latvijā, gan ārpus tās robežām;
 • Brīvi pārvietoties Šengenas zonā.

SIA „KIVI REAL ESTATE” pakalpojumi pagaidu uzturēšanās atļaujas saņemšanai ārzemniekiem Latvijā uz nekustamā īpašuma iegādes pamata.

 • Konsultāciju sniegšana par Latvijas tiesību aktiem migrācijas jomā;
 • Palīdzība vīzu saņemšanā un atbalsts uzturēšanās atļaujas saņemšanas sākuma posmā. Investora un viņa ģimenes locekļu ielūguma noformēšana. Palīdzība viesnīcas rezervēšanā Latvijā;
 • Nepieciešamo migrācijas dokumentu sagatavošana. Personisks atbalsts, iesniedzot dokumentus Latvijas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tulkošanas pakalpojumi no latviešu valodas krievu un/vai angļu valodās;
 • Konsultāciju sniegšana par Latvijas nekustamo īpašumu tirgu. Iespējamo iegādei piemēroto nekustamā īpašuma objektu meklēšanas un apskates organizēšana. Tiesības nodibinošo dokumentu pārbaude, nekustamā īpašuma „vēstures” juridiskā analīze, darījuma pārbaude no nekustamā īpašuma izmantošanas iespēju, kā arī iespējamo turpmākās izmantošanas apgrūtinājumu aspekta. Piedalīšanās sarunu vešanā ar pircēju. Juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma iegādē, tostarp pirkšanas-pārdošanas līguma sagatavošana un saskaņošana, nepieciešamo dokumentu notariālās apliecināšanas organizēšana, juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma un darījumu ar to valsts reģistrācijai;
 • Konsultāciju sniegšana un palīdzība, izvēloties Latvijas banku konta atvēršanai. Palīdzība un juridiskais atbalsts bankas konta atvēršanā. Darījumu konta sagatavošana un nosacījumu saskaņošana. Palīdzība kredīta saņemšanai bankā. Piedalīšanās pārrunās;
 • Dokumentu sagatavošana uzturēšanās atļaujas ikgadējai apstiprināšanai;
 • Īpašuma uzraudzība laikā, kad īpašnieks neatrodas Latvijas teritorijā. Kārtējo komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksa;
 • Citi pakalpojumi un darbības klienta interesēs, kas nepieciešami katrā konkrētā gadījumā.

Ja Jūs ir ieinteresējis mūsu piedāvājums, ar prieku sniegsim Jums visu nepieciešamo papildu informāciju!