Investīcijas vēsturiskos namīpašumos

2020. gada 03. februāris

Vēsturiski namīpašumi arī 2019.gadā bijuši pieprasīti un populāra izvēle starp nekustamā īpašuma investoriem.

Investori pēc iegādes un renovācijas  šos  namīpašumus lielākoties pārdod pa atsevišķiem dzīvokļiem,  vai izveido īres namus.   Starp vēsturisku namīpašumu pircējiem  dominē vietējie investori tomēr pakāpeniski pieaug arī ārvalstu investoru skaits.  Kamēr vietējie investori lielākoties specializējas īpašumu izpārdošanā pa atsevišķiem dzīvokļiem, ārvalstu investori biežāk ir ieinteresēti īres namu izveidē un ilgtermiņa izīrēšanā.                                                                  

2019. gada kopējais investīciju apjoms namīpašumu iegādē ar galveno funkciju dzīvojamā platība veidoja 20 milj. EUR, kas ir būtisks kritums salīdzinot ar 2018.gadu, kad investīcijas iegādē veidoja 50 milj. EUR.  Investīciju apjoma kritums pret iepriekšējo gadu ir daudzu faktoru kopums, galvenokārt – finansējuma pieejamība attīstītājiem, augstas celtniecības izmaksas, atbilstošu piedāvājumu trūkums.

Būtiski  ņemt vērā, ka šādos projektos atkarībā no īpašuma stāvokļa un apdares līmeņa investīcijas renovācijā nereti  pārsniedz īpašuma iegādes vērtību. 

Rīgas pilsēta noteikti ir ieguvēja šo darījumu rezultātā  tiek rekonstruētas un saglabātas vēsturiskās ēkas, vienlaikus paplašinot kvalitatīvu mājokļu piedāvājumu.

KIVI REAL ESTATE  komanda 2019.gadā piedalījās vairākos namīpašumu pārdošanas darījumos.

Tostarp pārstāvot īpašniekus  divos nozīmīgos darījumos Miera ielā 5 un Marijas ielā 14.