Kas notiek nekustamo īpašumu tirgū?

Kas notiek nekustamo īpašumu tirgū?

2021. gada 14. jūnijs

Kāda ir “iekšējā temperatūra” tirgū, ko domā īpašumu pircēji un pārdevēji, un, galu galā, vai ir labs laiks pārdot?

Mūsu dzīvojamā fonda mākleri, ar pircējiem un pārdevējiem sastopoties dienu no dienas, var lieliski veikt šādus novērojumus.

Esam izlēmuši šo informāciju apkopot vienkāršā un interesantā veidā un ar to padalīties ar Jums. Apskatot piecus nozīmīgus jautājumus un vērtējot tos desmit ballu skalā, apkoposim un Jums parādīsim to, kas notiek tirgū, papildus statistikai par reģistrētajiem darījumiem!

Novērojumi par noskaņojumu nekustamo īpašiumu tirgū (dzīvojamais fonds), ko esam veikuši, strādājot ar klientiem aprīlī un maijā:

1. Pircēji jūtas ļoti droši par savu finansiālo stāvokli un droši par nacionālo un ekonomisko situāciju kopumā. Taču vienu mēnesi atpakaļ situācija bija vēl nedaudz pozitīvāka.

2. Pircēji uzskata, ka šobrīd ir teju izcils laiks pirkt nekustamo īpašumu un nevēlas nogaidīt.

3. Pārdevēju prasītās cenas nemainīgi ir pārāk optimistiskas, taču pārsvarā pietiekoši tuvas reālistiskam līmenim.

4. Pircējiu cenas ekspektācijas - ļoti reālas. Tās ir mazinājušās kopš aizvadītā mēneša.

Ko varam secināt?

Pieprasījums tirgū ir augsts, līdz ar to īpašumi ar racionāli izvērtētu cenu var tikt pārdoti ļoti veiksmīgi un ātri. Tomēr gan veiktajā iekšējajā pētījumā, gan arī publiskajos piedāvājumos redzam, pa pārdevēju cenas ekspektācijas ir pārāk augstas. Šāds, pārāk dārgi piedāvājumu “fons”, palīdz pārdevējiem, kuri cenu izvēlējušies racionāli un veicot padziļinātu analīzi, pārdot savu īpašumu īpaši veiksmīgi.

Pircēji jūtas droši par savām finansēm kā arī sitāciju valstī un pasaulē kopumā, taču šī drošības sajūta ir nedaudz kritusies. Kāds nopietns un negatīvs ģeopolitisks notikums var ātri vien šo rādītāju izmainīt negatīvi (valsts un pasaules ekonomikai pircēji uzticās mazāk kā savām finansēm), liekot pircējam ieņemt nogaidošu pozīciju. Tāpēc esošo situāciju jāizmanto- labs laiks pārdot ir tagad!

Ja vēlaties noskaidrot cenu, par kādu šobrīd iespējams pārdot savu nekustamo īpašumu- SPIEDIET ŠEIT