Ko dara nekustamā īpašuma darījumu starpnieks?

2020. gada 05. februāris

Ikdienā cilvēki ar nekustamā īpašuma pirkšanu vai pārdošanu (ja vien tā nav viņa profesija) operē ļoti reti. Taču, kad tas notiek, ir svarīgi šo lielo darījumu veikt nevainojumi un gūstot pēc iespējas lielāku labumu un mazus zaudējumus. Tieši tāpēc daudzi no īpašniekiem vai potenciālajiem pircējiem izvēlās sev uzticamus nekustamo īpašumu aģentus, kas pārstāv viņa intereses, īpašumu pērkot vai pārdodot. Ir vērts aplūkot to, ko dara nekustamā īpašuma aģenti un izprast to, kā izpaužas kvalitatīvi nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumi, kad tie ir nepieciešami.

Nekustamo īpašumu starpnieks var pārstāvēt gan pārdevēju, gan pircēju. Katram profesionālim darba pieeja var mainīties. Tomēr pārsvarā, kad pārdevējs izvēlējies īpašuma pārdošanai piesaistīt aģentu, darbs sākas ar tirgus cenas analīzi, ņemot vērā gan notikušos darījumus analogos īpašumos, gan konkurenci tirgū, gan attiecīgā brīža pircēju noskaņojumu segmentā. Pircēju noskaņojuma un aktuālās tirgus situācijas izprašanai nepieciešama aktīva iesaistīšanās nekustamā īpašuma darījumos. Vadoties pēc tirgus situācijas un īpašnieka nospraustajiem pārdošanas termiņiem, tiek pieņemts lēmums par īpašuma cenu un uzsākta sadarbība. Tālāk seko profesionāla piedāvājuma sagatavošana, parādot materiālos pilnīgu priekšstatu par īpašumu, pozicionējot to tirgū. Publiskais piedāvājums var izpausties dažādos līmeņos, sākot no sludinājumu portāliem un beidzot ar individuāli pielāgotām digitālā mārketinga kampaņām konkrētai mērķauditorijai. Tiek panākts, ka piedāvājumu redz visi, kam tas varētu interesēt, un ne tikai. Taču darbs pie mārketinga nebeidzas tikai ar to. Atsevišķu segmentu īpašumiem mārketings mēdz būt arī ļoti privāts, balstīts uz aģenta sakariem un aktīvo klientu loku, kam ir aktuāla īpašuma meklēšana. Jo lielāku kopējo interesi izdodas piesaistīt, jo lielāka iespēja īpašumu pārdot par labāko iespējamo cenu. Tāpat ļoti svarīgs faktors ir tas, ka aģenti un aģentūras savstarpēji aktīvi sadarbojas. Piemēram, labs starpnieks savus pārstāvētos īpašumus piedāvā arī citām aģentūrām un aģentiem, daloties savā komisijā. Kad starpnieks pārstāv pircēju, kurš meklē sev īpašumu, viņš sazinās ar citiem, uzticamiem starpniekiem un piedāvā gan savus, gan nozares kolēģu pārstāvētos īpašumus savam klientam. Tas nozīmē, ka sadarbojoties ar starpnieku, tiek piesaistīts ne tikai viens profesionālis, bet vesela nozare, lai īpašumu realizētu.

Īpašumi piesaistītajiem klientiem tiek prezentēti, pārdomāti un izsmeļoši pasniedzot par to informāciju. Ja potenciālais pircējs ir ieradies bez sava pārstāvja- aģenta, tad starpnieks palīdz šim potenciālajam pircējam arī ar konsultācijām par iespējamo darījuma struktūru, finansēšanas iespējām, informē par papildus izdevumiem, kas rodas pērkot mājokli. Tiek nodrošināts, lai interesents justos komfortabli un nepaliktu neatbildēti jautājumi, nodrošinot iespēju drošam un ātram darījumam. Kad notiek pārrunas par cenu, starpnieks argumentēti un profesionāli pārstāv savu klientu, cenšoties iegūt lielāko iespējamo iznākumu, atturot pārdevēju neizdevīgiem piedāvājumiem un ļaujot saskatīt labas iespējas. Tiek uzraudzīta darījuma norise, veidoti pirkuma dokumenti un risinātas formalitātes, līdz ir oficiāli noticis darījums un pārdevējs ir saņēmis pirkuma maksu, no kuras tiek samaksāts arī starpniekam. Samaksa par starpniecības pakalpojumiem visbiežāk tiek izteikta procentos no darījuma summas. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka arī starpnieka mērķis ir pārdot īpašumu pēc iespējas dārgāk. 

Jāpiebilst, ka šīs nozares pārstāvji nodarbojas arī ar telpu iznomāšanu, komerciālo platību pārzinātāji tirgo un iznomā konkrētā segmenta īpašumus, tiek strādāts ar investīciju objektiem- ir dažādi virzieni un specifikas. Tirgū gūtās zināšanas nozares profesionāļiem sniedz iespējas arī sniegt dažādus konsultatīvus pakalpojumus un saviem klientiem palīdzēt dažādās nestandarta situācijās.

Arī pārdodot īpašumu bez starpnieku iesaistes, ir vērts apzināties to, kā šī nozare strādā un par ko tiek maksātas komisijas maksas. Lai gan dažkārt nekvalitatīvi sniegtā pakalpojuma dēļ nozares reputācija ir cietusi, pēc godprātīgiem un profesionāliem starpniekiem, kas sniedz augstas klases servisu, pieprasījums vienmēr ir augsts. Ir ļoti daudz cilvēku, kas vēlas izmantot kvalitatīvu nekustamo īpašumu aģentu servisu, to ir vērts respektēt arī pārdevējiem, kas tirgo paši, sastopot pircējus ar pārstāvi. Labi sniegts pakalpojums ietaupa gan īpašnieka laiku, ļaujot viņam koncentrēties uz savu darbu un ģimeni, gan dod sirdsmieru. Piesaistot augstas klases profesionāli var izvairīties arī no kļūšanas par upuri krāpniekiem.