Komercplatību nomas tirgus un COVID19

2020. gada 08. aprīlis

Šobrīd komercīpašumu tirgū valda liela nenoteiktība, jo COVID19  izraisītās sekas un ierobežojumus izjūt visi biznesi un tas tiešā veidā ietekmē kā komercplatību īpašnieku, tā arī nomniekus.

Komercplatību nomas tirgū viena no galvenajām aktualitātēm ir esošo nomas attiecību pārskatīšana starp iznomātājiem un nomniekiem. Nav noteikta vienota prakse kāda būtu pareiza un godīga rīcība šādā ārkārtas situācijā, tāpēc lielākoties katrs gadījums tiek vērtēts individuāli pusēm savstarpēji vienojoties, jo  dažas nozares ir īpaši smagi skartas (tūrisms, sabiedriskā ēdināšana, mazumtirdzniecība), kamēr citās nozarēs darbs turpinās daļēji vai pilnībā.

Esošajos apstākļos atlikti nomas maksājumi, atlaide vai pat atbrīvojums no nomas maksas ir tikai daļa no iespējamā  risinājuma, jo no otras puses jau šobrīd redzam nekustamā īpašuma īpašniekus kuriem nomas ieņēmumi kritušies vairāk kā nomnieku apgrozījums. Būtiskākais šajā bezprecedenta situācija  ir veidot dialogu, būt godīgiem, izvērtēt savu un sadarbības partneru situāciju un iespēju robežās pildīt uzņemtās saistības.

Jāatceras, ka nekustamā īpašuma  nomas bizness ir ilgtermiņa attiecību bizness, kurā kā iznomātāji, tā nomnieki veic lielus finansiālus ieguldījumus, tādējādi abām pusēm uzņemoties ilgtermiņa saistības vienam pret otru. Situācijai normalizējoties, bizness turpināsies, bet krīzes laikā sabojātas attiecības var ietekmēt turpmāko sadarbību.

Noteikti vērts atzīmēt, ka arī šajos, neskaidrajos apstākļos, kad daudzas iepriekš iesāktās lietas ir uzliktas uz pauzes vai atceltas, ir nomnieki, kuri turpina plānot tālāku attīstību un slēgt jaunus nomas līgumus. Šeit gan svarīgi piebilst, ka šajos līgumos, pielāgojoties esošajiem apstākļiem,  pārsvarā tiek paredzēti papildus mehānismi, pie kādiem nosacījumiem puses sāk pildīt līguma saistības, īpaši gadījums, kad piemēram telpu izbūve kādai no pusēm paredz būtiskus kapitālieguldījumus.

Sapratne un savstarpēja sadarbība šajos bezprecedenta apstākļos nodrošinās straujāku atlabšanu un uzrāvienu visiem tirgus dalībniekiem!

Autors: Ivars Gorbunovs

Komercīpašumu nomas un pārdošanas nodaļas vadītājs