Kvalitatīvu nomnieku deficīts

2013. gada 13. februāris

     2013. gada janvāra mēnesī brīvo telpu īpatsvars Rīgaspopulārākajās tirdzniecības ielās nepārsniedza 5 %. Salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, kopējais nomai pieejamo veikalu skaits ir palielinājies, taču ir samazinājusies nomai pieejamā kopējā platība.

     Vislielākais pieprasījums arvien saglabājas telpām līdz 100 m², kuras atrodas pilsētas centra un Vecrīgas aktīvajās vietās ar intensīvu gājēju plūsmu: Tērbatas, Kr. Barona, Kaļķu u.c. ielās. Īpaši pieprasītas irtelpas, kurās nav jāveic lielas investīcijas, piemēram, pārbūvē, ventilācijā un citās komunikācijās, lai tās atbilstu nomnieku izvirzītajām prasībām.

     Šobrīd liela daļa potenciālo nomnieku ir jauni uzņēmumi bez pieredzes, un iznomātājiem nešķiet, ka šie uzņēmumi ar piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm var piedāvāt ilgtspējīgu biznesa modeli, kas spēs segt nomas maksu. Arī informācijas trūkums par pašu nomnieku bieži vien liek iznomātājam izvēlēties pieredzējušus un labi zināmus uzņēmumus.

     „Telpu iznomātāji sāk arvien rūpīgāk analizēt nomniekus un viņu biznesu, saprotot, ka nomas maksa tiek saņemta nevis no nomnieka, bet gan no pircējiem ar nomnieka starpniecību”, atzīst “Kivi Real Estate” komercnodaļas vadītājs Ivars Gorbunovs.

     Pieredzējušiem tirgus spēlētājiem pietiek ar vienu vai diviem veikaliem uz aktīvākajām tirdzniecības ielām, tāpēc, atbrīvojoties telpām, ir ierobežots skaits spēcīgu uzņēmumu, kas šīs telpas būtu gatavi nomāt.

     „Pieredzējušie un stabilie mazumtirgotāji nav gatavi maksāt augstās nomas maksas, kuras piekrīt maksāt uzņēmumi bez iepriekšējas pieredzes, slēdzot nomas līgumu uz iznomātājam labvēlīgiem noteikumiem. Nereti tā ir vienīgā šo uzņēmumu iespēja nokļūt top tirdzniecības vietās,” piebilst Ivars Gorbunovs.