Nomas maksas apsteidz ekonomiku

2013. gada 06. decembris

 Nomas maksu pieaugums sekoja ekonomikas izaugsmei ar nobīdi laikā 9 – 12 mēneši. Pieprasītākajām telpām Rīgas centrā (70 – 150 kvm., top vietas, 1.stāvs) nomas maksas pieauga par 5 -10% gadā. Īpaši straujš nomas maksu pieaugums  ir bijis 2013. gada laikā, tām pieaugot par vairāk kā 15%. Atsevišķām telpām nomas maksas kopš zemākā punkta 2010.gadā ir pieaugušas pat par 250%. Nomas maksas pieaugumu ir veicinājis vairāku faktoru kopums:

  • mazumtirgotāju optimisms un gatavība riskēt, maksājot augstas nomas maksas, lai atvērtu veikalus labākajās vietās;
  • ārvalstu investori, kuri ir iegādājušies tirdzniecības telpas uz top ielām, prasa nesamērīgi augstas nomas maksas;
  • Iznomātāju optimisms.
Avots: CSB, Kivi Real Estate
 

2013.gadā straujā nomas maksu izaugsme ir būtiski apsteigusi ekonomikas izaugsmes rādītājus (reālās darba samaksas pieaugums, mazumtirdzniecības apgrozījums, IKP u.c.).  Ņemot vērā eksporta izaugsmes tempu samazinājumu, 2013.gadā ekonomikas izaugsmi galvenokārt veicināja tieši iekšējais patēriņš un šāda izaugsme ilgtermiņā nav iespējama. 

Neskatoties uz arvien pozitīvo ekonomikas izaugsmi, brīvo telpu īpatsvars šī gada  4.ceturksnī ir pieaudzis salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Brīvo telpu īpatsvara pieaugumam galvenais cēlonis ir iedzīvotāju pirktspējai neatbilstošas nomas maksas. Iznomātāji paaugstina nomas maksas esošiem nomniekiem, kā rezultātā tie izvēlas slēgt tirdzniecības vietas. Sāk atbrīvoties arī telpas, par kurām nomas līgumi noslēgti 2011./2012.gadā. Nomnieki pārvērtējuši biznesa iespējas un piekrituši iznomātāju prasītajām augstajām nomas maksām. Tādējādi tirdzniecības vietas ir bijušas ar zemu rentabilitāti, vai pat nesušas zaudējumus, kurus nomnieki  nav gatavi segt ilgstoši.


Straujo pārmaiņu rezultātā ieguvēji ir bijuši tie iznomātāji, kuri noteikuši iedzīvotāju maksātspējai samērīgas nomas maksas un rūpīgi izvērtējuši nomnieku biznesu. Šie lēmumi palīdzējuši iznomātājiem izvairīties no brīvām platībām, nodrošinot stabilu naudas plūsmu. Tirdzniecības telpu iznomāšanā der atcerēties, ka nomas maksu iznomātājam maksā veikala apmeklētājs, izdarot pirkumus nomnieka veikalos.