Papildu izmaksas, pērkot nekustamo īpašumu

Papildu izmaksas, pērkot nekustamo īpašumu

2023. gada 16. marts

Pirkuma maksa nav vienīgās izmaksas nekustamā īpašuma iegādes procesā - jāierēķina papildu līdzekļi gan par notāra pakalpojumiem, gan par īpašuma pārreģistrāciju zemesgrāmatā. Ar papildu izmaksām jārēķinās arī gadījumā, ja īpašumu plānots iegādāties, izmantojot kredītu, darījumā nolemts izmantot darījuma konta starpniecību u.tml.

Notāra pakalpojumu izmaksas

Pirkuma līgumu pircējs un pārdevējs var sagatavot privātā kārtā, savā starpā saskaņojot, bet šajā gadījumā būs nepieciešams nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, ko sagatavo notārs. Notārs pārbauda īpašuma juridisko situāciju, paraksttiesīgo personu dokumentus un citus reģistrus. Pakalpojuma maksa variē atkarībā no parakstu daudzuma bet vidēji – ap 100-120 eur.

Pirkuma līgumu iespējams sagatavot arī kā notariālu aktu – šajā gadījumā pirkuma līgumu sagatavo notārs un tam nav nepieciešams papildu nostiprinājuma lūgums, tomēr šis pakalpojums izmaksās vismaz 3-5 reizes vairāk, nekā tikai nostiprinājuma lūguma sagatavošana.

Ja iegādei tiek ņemts kredīts, jārēķinās vēl ar papildu 100-120 EUR pie notāra, jo nepieciešams noformēt arī nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas uzlikšanu.

Tāpat, ja darījumā iesaistītas pilnvaras, laulāto piekrišanas u.tml., kopējās izmaksas pie notāra paaugstināsies.

Izmaksas dokumentu reģistrēšanai zemesgrāmatā

1. Par pircēja īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā jāmaksā

  • Valsts nodeva – 1,5% privātpersonām, 2% juridiskām personām no pirkuma maksas vai kadastrālās vērtības (kas augstāka)
  • Kancelejas nodeva – ar zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu – 23 EUR, bez zemesgrāmatu apliecības izsniegšanas – 15 EUR

Ja pircējam ir radniecība ar pārdevēju vai "3+ ģimenes karte", vai īpašums tiek iegādāts ar valsts programmas ALTUM atbalstu, valsts nodeva tiek samazināta uz 0,5%, bet par to jāinformē notārs, lai šī piezīme tiktu iekļauta nostiprinājuma lūgumā.

2. Ja tiek ņemts kredīts, tad arī par hipotēkas reģistrēšanu jāmaksā

  • Valsts nodeva – 0,1% no aizņēmuma summas
  • Kancelejas nodeva – 15 EUR

Ja pircējs ņem kredītu ar valsts programmas ALTUM atbalstu, valsts nodeva par hipotēkas reģistrēšanu nav jāmaksā (jāmaksā tikai kancelejas nodeva).

Izmaksas, iegādājoties nekustamo īpašumu, izmantojot kredītu

Plānojot iegādāties īpašumu ar bankas piešķirta kredīta palīdzību, jārēķinās ar vēl vairākām izdevumu pozīcijām:

  • Īpašuma vērtējums, ko veic sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs. Tāds nepieciešams gandrīz katrā gadījumā (ja vien bankai nav iekšējie vērtējumi – atsevišķiem jaunajiem projektiem) un atkarībā no īpašuma veida (dzīvoklis, privātmāja, zeme utt.) tā cena vairumā gadījumu variē no 100-250 eur, bet iespējama arī augstāka cena par lielākiem/tālākiem/specifiskākiem īpašumiem (par lieliem komercīpašumiem vērtējuma cenas mērāmas tūkstošos un pat desmitos tūkstošu).
  • Komisijas maksa bankai par kredīta izsniegšanu – parasti nepārsniedz 1,5% no aizdevuma summas (dažādu īpašu piedāvājumu ietvaros var būt arī bez maksas, bet visbiežāk ir 0,5%).
  • Darījuma konta (kas gan ne vienmēr ir obligāts) izmaksas – var atšķirties dažādās bankās pie dažādiem nosacījumiem, bet vidēji tie ir 0,4% no darījuma kontā iemaksājamās summas.
  • Starpbanku vienošanās izmaksas (ja īpašums ieķīlāts vienā bankā, bet pircējs kredītu ņem citā bankā) – var būtiski atšķirties atkarībā no iesaistītajām bankām un pārdevēja (agrāk) noslēgtā kredītlīguma noteikumiem.
  • Jau augstāk minētās papildu izmaksas gan par notāra pakalpojumiem, gan valsts un kancelejas nodevām.

Pēdējos gados arvien vairāk klienti izvēlas izmantot valsts programmas ALTUM atbalstu pirmo iemaksu (daļējai) segšanai. Visizplatītākā programma ir “Mājokļa atbalsts ģimenēm ar bērniem”, jo tajā iespējams saņemt valsts garantiju pat 30% (max. EUR 30 000) no aizdevuma pamatsummas. Līdzīgas programmas ir paredzētas jaunajiem speciālistiem (personām līdz 35 gadu vecumam ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību), kuriem ir iespēja saņemt valsts garantiju līdz 20% (max. EUR 50 000), kā arī NBS karavīriem, kuriem valsts var garantēt līdz 25% (max. EUR 20 000) no aizdevuma pamatsummas.

Bez atvieglotas pirmās iemaksas segšanas kā patīkams bonuss ir arī valsts nodevu atvieglojumi īpašumtiesību un hipotēkas reģistrēšanai zemesgrāmatā (skat. iepriekš).

Pirkuma maksas drošība

Lai pircējs justos drošāk par savu pirkuma maksu darījuma gaitā, iespējams izmantot Darījuma konta pakalpojumu bankā vai Glabājumu pie notāra. Būtība abos gadījumos ir viena – pirkuma maksa tiek ieskaitīta Darījuma kontā  vai notāra kontā, kur tā glabājas līdz pilnīgais darījuma izpildei, un ne pircējs, ne pārdevējs tai netiek klāt. Izmaksas var būt dažādas un atkarīgas no darījuma summas. Par izmaksu segšanu abas puses vienojas savā starpā – nereti izmaksas sedz tā puse, kas iniciējusi izmantot šo pakalpojumu, bet vairumā gadījumu tomēr tās tiek dalītas uz pusēm. Ja pērkamais īpašums ieķīlāts vai iegādei plānots izmantot kredītu, banka Darījuma konta izmantošanu var noteikt kā obligātu.

Ja vēlaties īpašuma iegādei vai pārdošanai izmantot profesionāla nekustamo īpašumu aģenta atbalstu, droši sazinieties ar kādu no mūsu aģentūras profesionāļiem.

Noderīgas saites: