Par nekustamā īpašuma darījumiem esošajā situācijā

2020. gada 17. marts

Šajā laikā vēlamies gan vērst Jūsu uzmanību uz izsludinātās situācijas nopietnību un mudināt ievērot visus izsludinātos drošības pasākumus, gan arī informēt par nekustamo īpašumu darījumu slēgšanas iespējām attālināti. Joprojām esam un būsim sasniedzami, taču esošā situācija liek būt atbildīgiem un pielāgoties, izvēloties drošus un attālinātus risinājumus arī darījumu noslēgšanai.

Dokumentus īpašumtiesību maiņai Rīgā šobrīd nav iespējams iesniegt klātienē. Tam ir pavisam vienkāršs risinājums- tos šobrīd iesūtam pa pastu. Tie tālāk tiek izskatīti ierastā kārtībā un, ja atlicis dokumentus vien iesniegt Zemesgrāmatā, to var izdarīt ātri, ērti un ļoti droši.

Ja pirkuma līgums vēl nav parakstīts, ir lieliska iespēja izmantot jaunākos, digitālo risinājumus. Visas darbības nu ir iespējams veikt attālināti, ar videokonferences palīdzību un notariālo aktu. Ja Jums ir e-paraksts, ir iespējams darījuma noslēgšanu organizēt pilnībā digitāli un bez savas klātbūtnes. Jau tagad notāri mudina viņu pakalpojumus šajā laikā izmantot tiešsaistē!

Ja īpašums ir noskatīts, bet pirkuma līguma vai notariālā akta sagatavošana vēl nav iespējama, savu nodomu var piefiksēt arī ar rokasnaudas līguma palīdzību, tālāko darījuma virzību pārliekot uz laiku, kad situācija būs atkal ierastajās sliedēs.

Jāatzīmē arī, ka konsultējamies ar juristiem. Jau laicīgi darījumos, ko mums vadīt uzticējuši klienti, paredzam iespējamo Covid-19 ietekmi termiņu ziņā un to laicīgi atrunājam, lai darījums būtu gan operatīvs, gan arī praktiski iespējams. Rīkojamies atbildīgi un tālredzīgi.