TIRDZNIECĪBAS TELPU NOMAS APSKATS

2013. gada 22. augusts

      Vislielākais pieprasījums arvien saglabājas telpām līdz 100 m², kuras atrodas pilsētas centra un Vecrīgas aktīvajās vietās ar intensīvu gājēju plūsmu: Tērbatas, Kr. Barona, Kaļķu u.c. ielās.

     2013. gada 1. pusgadā tirdzniecības telpu nomā bija novērojama mazāka nomnieku mainība un vienmērīgs nomas maksu pieaugums 5-10 % robežās, salīdzinot 2012. gada 2. pusgadu. Nomas maksas straujāk pieauga telpām līdz 100 m2 aktīvās vietās ar intensīvu gājēju plūsmu un augstu pirktspēju. Tirdzniecības telpām ar platību lielāku kā 150 m2 nomas maksas būtiski nav mainījušās. Arvien vairāk palielinās nomas maksu atšķirība starp TOP vietām un mazāk pieprasītām vietām (šķērsielām, vietām ar mazu gājēju plūsmu).

     Analizējot pēdējo 12 mēnešu izmaiņas telpu nomas tirgū, var secināt, ka tirdzniecības telpu nomnieki, kurus var klasificēt kā A klases nomniekus (atpazīstams zīmols, stabils finansiālais stāvoklis, vairāku veikalu tīkls) nebaidās mainīt iestrādāto atrašanās vietu, ja iznomātāji paaugstina nomas maksu vai arī parādās izdevīgāks nomas telpu nomas piedāvājums.


     Šobrīd augstākas nomas maksas par labākajām atrašanās vietām ir spējīgi maksāt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi un uzņēmumi, kuru produkts/pakalpojums ir ar augstu pievienoto vērtību un ir piemērots plašai mērķa auditorijai.

     Pēdējo 5 gadu strauji mainīgajos tirgus apstākļos kopsummā ieguvēji ir bijuši tie iznomātāji, kuri riskantāku nomnieku par augstāku nomas maksu vietā ir izvēlējušies stabilākus nomniekus par zemāku nomas maksu. Tādējādi iznomātāji ir izvairījušies no nomas maksas kavējumiem un tukšajiem periodiem, iegūstot nepārtrauktu naudas plūsmu. Arī šobrīd A klases nomnieki nav gatavi maksāt augstākās prasītās nomas maksas. Telpu iznomātāji sāk arvien rūpīgāk analizēt nomniekus un viņu biznesu, saprotot, ka nomas maksa tiek saņemta nevis no nomnieka, bet gan no pircējiem ar nomnieka starpniecību.

     Neņemot vērā intereses pieaugumu par telpām no kvalitatīvu apģērbu un apavu tirgotāju puses, arvien jūtams kvalitatīvu nomnieku deficīts. Lielā mērā tas saistīts ar to, ka A klases nomniekiem pietiek ar vienu  vai diviem veikaliem uz aktīvākajām tirdzniecības ielām. Atbrīvojoties telpām, ir ierobežots skaits A klases nomnieku, kuri šīs telpas būtu gatavi nomāt.

     Tirdzniecības telpām līdz 75 m² atkarībā no telpu plānojuma un atrašanās vietas nomas maksās svārstās no 20,00 līdz 50,00 EUR par m² pilsētas centrā un no 35,00 līdz 60,00 EUR par m² Vecrīgā. Tirdzniecības telpām no 75 līdz 150 m² nomas maksas svārstās no 16,00 līdz 30,00 EUR par m² pilsētas centrā un no 18,00 līdz 45,00 EUR par m² Vecrīgā.